जिल्ह्यात ८ एप्रिल पर्यंत मनाई आदेश लागू

पालघर, दि. 28: पोलीस अधीक्षक पालघर यांच्या कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये धार्मिक मिरवणूका व कार्यक्रमांना वगळून दिनांक 26/03/2019 ते दिनांक 08/04/2019 या कालावधीमध्ये खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करण्यात येत असल्याचे डॉ.प्रशांत नारनवरे, जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

जिल्ह्यात दि.06/04/2019 रोजी गुढीपाडवा व दि.13/04/2019 रोजी श्री रामनवमी हे उत्सव साजरे होणार आहेत. विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे, उपोषण, धरणे, आंदोलन व रस्ता रोको करण्याची शक्यता आहे.

या कालावधीत पुढील बाबींना मनाई आदेश लागू राहील. 1) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे. 2) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 3) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे. 4) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 5) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. 6) ज्यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकात प्रचार करणे.

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणूकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरीष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्त्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागु असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!