“संजय गांधी निराधार योजना” लाभ घेण्याचे आवाहन

वसई (प्रतिनिधी) : दि.१९/१२/२०१८ रोजी संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक तहसिलदार कार्यालय येथे या योजनेचे तालुका अध्यक्ष केदारनाथ म्हात्रे यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत संजय गांधी निराधार योजनेतून २२ प्रकरणे मंजूर झाली. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतून २ प्रकरणे व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेतून ५ प्रकरणे व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन याोजनेतील ५ प्रकरणे मंजूर झाली.

वसई तालुक्यात या योजनांतून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज संजय गांधी निराधार योजना कार्यालय येथे करुन सादर करुन लाभ घ्यावा असे आवाहन वसई तहसिलदार किरण सुरवसे व योजनेचे तालुकाध्यक्ष केदारनाथ म्हात्रे यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!