जागणं – मृण्मयी नारद

ठरवलंय मी आता वाट पाहणं सोडून देण्याचं ठरवलंय मी आता नकोत उसासे कोणासाठी ठरवलंय मी आता थोडं कठोर होउन पाहण्याचं थंबवलंय मीच...

प्रभु श्रीरामचंद्रांची वैशिष्टये आणि कार्य

पाण्याच्या थेंबात तेलाचा थोडासा अंश असल्यास तो पाण्याशी एकरूप होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे श्रीरामभक्तातही श्रीरामाची सर्व वैशिष्टये असल्याशिवाय तो...

प्रभु श्रीराम

देवाबद्दल जास्त माहिती मिळाल्यास जास्त विश्वास निर्माण होण्यास साहाय्य होते आणि त्यामुळे साधनाही चांगली होते. उपासकात उपास्य देवतेची सर्व...

३०० वर्षांनंतर वसईच्या रणसंग्रामास पुन्हा मानवंदना : अणजुर भिवंडी ते पुणे मोरगाव पायी मोहीम

वसई : वसईच्या रणसंग्रामांत महाराष्ट्रातील सर्व धर्मवीर व देशवीर यांनी आयुष्याचे सर्वस्व वेचले. या युद्धातील अभिमानाची बाब म्हणजे या...

अंगणवाडी सेविकांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम- २०१७ लागू न करण्यासंदर्भात केलेले निवेदन

अंगणवाडी सेविकांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, 2017 लागू न करण्यासंदर्भात. उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात...

पाल चुकचुकते – जयंत करंजवकर

गुटखामध्ये केमिकल मिसळून त्यात नशा वाढविण्याची किमया नवीन नाही. पण गुटखा खातांना अधिक आणि इन्स्टंट नशा येण्यासाठी त्यात पालीच्या...
error: Content is protected !!