आठवणी…. – मृण्मयी नारद

आठवणी…. आपल्या मनातून एखादी गोष्ट जात नाही, ती जाण्यासारखी नसते कदाचित, पण ती गेली पाहिजे, गेलीच पाहीजे नाहीतर आयुष्यभर...

जागणं – मृण्मयी नारद

ठरवलंय मी आता वाट पाहणं सोडून देण्याचं ठरवलंय मी आता नकोत उसासे कोणासाठी ठरवलंय मी आता थोडं कठोर होउन पाहण्याचं थंबवलंय मीच...
error: Content is protected !!