पोलीस दलाचे ”रोशन”

काही व्यक्ती अशा असतात की, ज्यांना सातत्याने समाजाची काळजी सतावत असते. तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला येऊनदेखील ऐशोआरामाचे जीवन...

वाट माझी वेगळी…

एक गृहिणी संपूर्ण वेळ हा आपल्या कुटुंबासाठी देत असते. परिवारामधील सदस्याचे संगोपन करते. त्यांच्याबरोबर वेळ घालवून त्यांची नेहमी काळजी...